Over Klimopvergroent

Op naar een groen speelplein!
Er is een een enquête verstuurd naar ouders, kinderen van de bovenbouw, het schoolteam en de teams van BSO De Schaapskooi en SPO (Peuterspeelzaal). In de enquête werd onder andere gevraagd naar de tevredenheid over het huidige schoolplein, naar verbeterpunten voor het schoolplein en naar de mening over meer groen op het schoolplein. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten.

De meest voorkomende wensen van de kinderen/leerlingen school:

Meer groen en als dat gecombineerd kan worden met meer klauteren, zou dat helemaal te gek zijn.

Meer schaduw

Wensen van volwassenen
Meer schaduw
Les plek: zitbanken ( om buiten les te kunnen geven.

We hebben op basis van deze wensen een schets laten maken. Meer over de achterliggende gedachten achter het ontwerp? Lees de pagina ontwerp:)

We zijn nu druk bezig met het realiseren (fondsen aanschrijven, inzamelingsacties, ). Wil je helpen? Dat kan altijd. klimopvergroent@gmail.com